Teknisk info

React

React er et bibliotek for å utvikle dynamiske brukergensesnitt med JavaScript. For denne nettsiden brukes det for å generere all HTML og interaktivitet.

NextJS

NextJS er et rammeverk for React som kan gjøre det mye lettere å lage større prosjekter. Rammeverket tilbyr Server Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG), filbasert routing, data fetching, head manipulation og mye mye mer som gjør brukeropplevelsen enda bedre.

Django

Django brukes som backend for å håndtere databasekall og datavalidering.

Django Rest Framework

Django Rest Framework brukes som bindeleddet mellom Django og NextJS.

Bootstrap

Bootstrap benyttes for at siden skal være responsive og tilpasse seg ulike skjermstørrelser. Dette gjør at siden også kan brukes på smarttelefoner uten noe ekstra styr.

Victory

Victory er et datavisualiseringsbibliotek fra Formidable. Biblioteket består av React komponenter som er svært enkle å tegne grafer med.

Informasjon

Karakterstatistikk

Inneholder karakterstatistikk for alle fakultetene på NTNU.

Faginformasjon

API som tidligere tilbød informasjon om fagene på NTNU.

Utviklere

Tor Håkon Bonsaksen

Originalt utviklingsteam.

Håvard Lian

Originalt utviklingsteam.

Ole Anders Stokker

Videreutvikler, omskriving til NextJS/Django Rest Framework.

Petter Rein

Omskriving fra å hente informasjon fra IME-API til å hente fra NTNUs emnesider.

Drifts- og Utviklingskomiteen i Linjeforeningen Online

Vedlikehold.